Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest hBp Likvor sp. z o.o. z siedzibą Pniewy, ul. Wspólna 2,  NIP 7872108433. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres email: biuro@hbp-likvor.eu, pod adresem www.hbp-likvor.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.

3. Podane przez Pana/Panią dane jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na hBp Likvor s.c. tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie FV, rozpatrywanie reklamacji) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności), a jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO hBp Likvor s.c. może również przetwarzać Państwa dane np. w celach komunikacji z Państwem na podany nr telefonu, adres e-mail.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez hBp Likvor s.c. w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.

6. Administrator danych przekaże Pani/Pana dane osobowe współpracownikom, kontrahentom dostarczającym usługi realizowane w ramach umowy oraz podmiotom, którym hBp Likvor s.c. ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązującego prawa.

7. hBp Likvor s.c. nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane.

8. hBp Likvor s.c. informuje Państwa o prawie do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawie do żądania od hBp Likvor s.c. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9. hBp Likvor s.c. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez hBp Likvor s.c. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10. Ciasteczka

Ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono standardowo po 1 dniu.

11. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.