Nadrzędnym celem projektu firmy hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka jest realizacja inwestycji technologicznej, mającej na celu wdrożenie autorskiej technologii produkcji nalewek, umożliwiającej wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów w stosunku do dotychczas wytwarzanych metodą domową. Technologia będąca przedmiotem projektu powstała w wyniku prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez spółkę w konsultacji z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz firmą IP System Technologia Sp. z o.o.

Efekt tych prac to istotna modyfikacja tradycyjnej produkcji nalewek. Występujące w procesie technologicznym etapy są realizowane zgodnie z pomysłem spółki i wdrożone w oparciu o nowe konstrukcje urządzeń, które opracowano w ramach prac badawczych.

W wyniku zastosowania w praktyce produkcyjnej opracowanych założeń technologicznych, możliwe stało się zaoferowanie na rynku znacząco udoskonalonych nalewek pod względem smakowym, sensorycznym i odżywczym.

Rezultatami realizacji przedmiotowego projektu są:

  • wdrożenie wyników własnych prac B+R,
  • wprowadzenie udoskonalonego dla branży produktu,
    który zostanie zaoferowany na rynek krajowy i międzynarodowy,
  • wzrost zatrudnienia – stworzenie nowych miejsc pracy.

ZAMÓWISZ HURTOWO lub DETALICZNIE NALEWKI >TUTAJ<

-|-